ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  რიგგარეშე სხდომა

დღის წესრიგი

2020 წლის 21  იანვარი

ხაშური

 

 

1. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 25 დეკემბრის №649 და საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 26 დეკემბრის №655 დადგენილებების საფუძველზე ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ; 

2. სს „სილქნეტი„–სათვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან 17,3 კვ.მ არასაცხოვრებელი ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ; 

3. საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 10 იანვრის №43 განკარგულებით გადმოცემული 40,25 მ3 მე-2 ხარისხის (საშეშე) ხე-ტყის სოციალურად შეჭირვებულ პირებზე გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ; 

4. ხაშურის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების თაობაზე.

 


 

 

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 201 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე