ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის

 

განცხადება

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, ხაშურში დ. ყიფიანის ე. წ. ჩიხში მცხოვრები მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით, დარეგისტრირებულია ინიციატივა აღნიშნული ჩიხისთვის აწგარდაცვლილი ნუგზარ ლომიძის სახელის მინიჭების თაობაზე.

ვაქვეყნებთ რა, ინიციატივას თანდართული დოკუმენტებით გაცნობებთ, რომ დაინტერესებული პირები უფლებამოსილი არიან საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები წარმოადგინონ ზემოხსენებულ კომისიაში 20 დღის ვადაში, მისამართზე: ხაშური, ტაბიძის ქ. N2-ში.

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

სივრცით-დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისია

05 მარტი 2019 წელი


 

 

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 152 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე