ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში განსახილველად გადაეცა ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიებს. ანგარიშის განხილვა მოხდება საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომაზე - 2019 წლის 5 მარტს, ხოლო 2019 წლის 2 აპრილს -  საკრებულოს მორიგ სხდომაზე. (მისამართი: ხაშური, ტაბიძის ქ. N2)

 


 


 

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 745 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე