ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის

 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მომართვისა და ხაშურში ახალშენის ქუჩის მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით, დარეგისტრირებუილია ინიციატივა, ხაშურში ახალშენის ქუჩისათვის  აფხაზეთში საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული მებრძოლის უშანგი ბირკაძის სახელის მინიჭების თაობაზე.

ვაქვეყნებთ რა, ინიციატივას თანდართული დოკუმენტებით გაცნობებთ, რომ დაინტერესებული პირები უფლებამოსილი არიან საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები წარმოადგინონ ზემოხსენებულ კომისიაში 20 დღის ვადაში, მისამართზე: ხაშური, ტაბიძის ქ. N2-ში.

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

სივრცით-დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისია

 

22 თებერვალი 2019 წელი


 

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 164 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე