ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის  #137 განკარგულების , ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების , კულტურისა და სპორტის სამსახურის მიერ 2018 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დამტკიცების თაობაზე, ახალგაზრდული პროგრამის - „2018 წელს 100%-იანი დაფინანსებით ჩარიცხული სტუდენტების დაჯილდოვების  უზრუნველყოფის ‘‘  მუხლის შესაბამისად ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია აჯილდოვებს ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ზემოაღნიშნული სტატუსის მქონე  სტუდენტებს.

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

1.პირადობის მოწმობის ასლი

2.შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული ცნობა 100%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების თაობაზე

3. საბანკო ანგარიშის ნომერი

 


 

 

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 169 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე