ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიიდან განსახილველად შემოსულია ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც რეგისტრირებული იქნა საკრებულოს აპარატში და დაეგზავნა საკრებულოს კომისიებსა და ფრაქციებს. გთხოვთ, წარმოადგინოთ თქვენი წინადადებები და მოსაზრებები აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მ. წლის 25 ნოემბრამდე.

 

 

 


 

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 158 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე