1. ხაშურის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების მარეგულირებელი ნორმების, ავტომანქანების პარკირების ადგილების განსაზღვრისა და ავტომანქანების პარკირების წესის დამტკიცების შესახებ

2. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის ზოგადი წესის დამტკიცების შესახებ

3. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბინადარი შინაური ცხოველების - ძაღლის და კატის მოვლა-პატრონობის და მათი პოპულაციების მართვის წესის დამტკიცების შესახებ

4. ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობის წესისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიშის ფორმის დამტკიცების შესახებხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015  წლის 7  სექტემბრის №43 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის  თაობაზე

5.      ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2018  წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების   თაობაზეხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2017 წლის  15  დეკემბრის №137 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

6. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის №124 განკარგულებაშისოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ფულადი სოციალური დახმარების 2018 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებცვლილების შეტანის თაობაზე

7. “ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურული ობიექტის განხორციელების  საპროექტო წინადადებების  მოწონების  შესახებ

8.  ()იპ  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანებისთვის  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (.. 69.04.62.409 ) პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ()იპ-ის არსებობის ვადით  გადაცემის თაობაზე  მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

9.  ()იპ  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანებისთვის  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (.. 69.11.55.258 ) პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ()იპ-ის არსებობის ვადით  გადაცემის თაობაზე  მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

10. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2018 წლის მესამე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ

11. სსიპ ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოძისის საჯარო სკოლისათვის სსიპ ვაჟა-ფშაველას სახელობის ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცოცხნარის საჯარო სკოლის სახელის მინიჭებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ

12. ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი 2018 წლის პირველ კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და ცნობად მიღების შესახებ

 

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 55 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე