ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო. საჯარო განხილვისთვის წარმოგიდგენთ

ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტს და პრიორიტეტების

დოკუმენტს:

 

 

 

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 140 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე