საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი თეა ჯაფარაშვილი  (საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის მეორე კატეგორის უფროსი სპეციალისტიტელ: 0 368 24 31 23  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი მურმან ცენგერაშვილი (საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის მეორე კატეგორის უფროსი სპეციალისტიტელ: 0 368 24 59 55 email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

მისამართიხაშური ტაბიძის .N2

 

 

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების წესი

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციული ერთეულები და  მათი საზღვრები

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სტრუქტურა

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტში შემავალი მაღალმთიანი სოფლების ნუსხა

 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის საჯარო     ინფორმაციის მოთხოვნის  ანგარიში

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის ოდენობა და გადახდის ინსტრუქცია


 

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 51 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე