საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი მარინა ქათამაძე  (საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე)

მისამართიხაშური ტაბიძის .N2

 ტელ: +995 368 24 13 43

 ელ.ფოსტაThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების წესი

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციული ერთეულები და  მათი საზღვრები

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სტრუქტურა

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტში შემავალი მაღალმთიანი სოფლების ნუსხა

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის  პროექტი

 

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 86 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე