1 ოქმი N1
2 ოქმი N2
3 ოქმი N3
4 ოქმი N4
5 ოქმი N5
6 ოქმი N6
7 ოქმი N7
8 ოქმი N8
9 ოქმი N9
10 ოქმი N10

 სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია 2017წ 20 ნოემბერი

1 ოქმი N1
2 ოქმი N2
3 ოქმი N3

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 525 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე