1 ოქმი N1
2 ოქმი N2
3 ოქმი N3
4 ოქმი N4
5 ოქმი N5

 სოციალურ საკითხთა კომისია 2017წ 20 ნოემბერი

1 ოქმი N1
2 ოქმი N2
3 ოქმი N3

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 500 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე