1  განკარგულება N1  ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული უზრუნველყოფის სამსახურის ანგარიში 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ
 2  განკარგულება N2  ხაშურის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების თაობაზე 
 3  განკარგულება N3  „ქალაქ ხაშურში კულტურის სახლის რეაბილიტაციის“  სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
 4  განკარგულება N4  „ბიჯნისის წყლის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალის, რეზერვუარისა და დასახლებების ჯგუფური მიწოდების სისტემების მოწყობის“ სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 170 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე