1  განკარგულება N1  „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის   მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ნოემბრის №114 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 2  განკარგულება N2  ხაშურის მუნიციპალიტეტის   2018  წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი    ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ;
 3  განკარგულება N3  ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2018 წელს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების თაობაზე;
 4  განკარგულება N4  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის №126 განკარგულებაში  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტის მიმდებარე და მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“  ცვლილების  შეტანის  თაობაზე;
 5  განკარგულება N5  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2018  წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების   თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2017 წლის  15  დეკემბრის №137 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
 6  განკარგულება N6  ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2017  წლის 16 ოქტომბერს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეებზე  ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ.
 7  განკარგულება N7  ხაშურის მუნიციპალიტეტის   2018  წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი    ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ “ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის №2 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 8  განკარგულება N8  სოფელ ზემო ოსიაურში გზის მოასფალტების  სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 
 9  განკარგულება N9  სოფელ ქვიშხეთში გზის მოასფალტების  სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
 10  განკარგულება N10  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურული ობიექტის განხორციელების  საპროექტო წინადადებების  მოწონების  შესახებ”  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის  8  დეკემბრის  N119   განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
 11  განკარგულება N11  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2018  წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების   თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2017 წლის  15  დეკემბრის №137 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
 12  განკარგულება N12  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე;
 13  განკარგულება N13  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ელექტრონულიაუქციონის წესით  იჯარის ფორმით გაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისთვისთანხმობის მიცემის შესახებ
 14  განკარგულება N14  ფრაქცია „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი-დამოუკიდებლები“-ს  დაფუძნების ცნობად მიღების შესახებ
 15  განკარგულება N15  ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს  თავმჯდომარის მოადგილის უფლებამოსილების ცნობად მიღების შესახებ
 16  განკარგულება N16  ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს  თავმჯდომარის მოადგილის უფლებამოსილების ცნობად მიღების შესახებ
 17  განკარგულება N17  ფრაქცია „ქართული ოცნება-მრეწველები“-ს  თავმჯდომარის მოადგილის უფლებამოსილების ცნობად მიღების შესახებ
 18  განკარგულება N18  ფრაქცია „ქართული ოცნება-კონსერვატორები“-ს  თავმჯდომარის მოადგილის უფლებამოსილების ცნობად მიღების შესახებ
 19  განკარგულება N19  სსიპ ხაშურის მუნიციპალიტეტის დაბა სურამის N 2 საჯარო სკოლისათვის  ექვთიმე თაყაიშვილის   სახელის მინიჭებასთან დაკავშირებით თანხმობის გაცემის შესახებ
 20  განკარგულება N20  ხაშურის მუნიციპალიტეტის „2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის #2 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე    
 21  განკარგულება N21  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების  შესახებ;
 22  განკარგულება N22  ხაშურის      მუნიციპალიტეტის     თვითმმართველი     ერთეულის    მოხელეთა    2018  წლის  სასწავლო  გეგმის  დამტკიცების    შესახებ.
 23  განკარგულება N23  ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2017  წლის 16 ოქტომბერს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეებზე  ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ. 
 24  განკარგულება N24  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ხაშურში, კოსტავას ქუჩაზე მდებარე ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების 724,00 კვ.მ. ფართობის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ №69.08.58.020.) გასხვისების თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ
 25  განკარგულება N25  „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ნოემბრის №114 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
 26  განკარგულება N26  .ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მეორე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ;
 27  განკარგულება N27  ფრაქცია „ევროპული საქართველო-ლეიბორისტების“ თავმჯდომარის მოადგილის უფლებამოსილების ცნობად მიღების შესახებ;
 28  განკარგულება N28  ფრაქცია „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი-დამოუკიდებლების“  თავმჯდომარის მოადგილის უფლებამოსილების ცნობად მიღების შესახებ;
 29  განკარგულება N29  ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარის მოადგილის უფლებამოსილების ცნობად მიღების შესახებ;
 30  განკარგულება N30  ხაშურში, სანაპიროს ქუჩის მონაკვეთისთვის მამუკა სულაბერიძის სახელწოდების მინიჭების შესახებ
 31  განკარგულება N31  ,,2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის N2 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე”;
 32  განკარგულება N32  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 მარტის №21 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების  შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;
 33  განკარგულება N33 7. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის 6 თებერვლის №12 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ცვლილების შეტანის შესახებ;
 34  განკარგულება N34  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2018  წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების   თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2017 წლის  15  დეკემბრის №137 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ”;
 35  განკარგულება N35  ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის  №132     განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე”;
 36  განკარგულება N36  ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის №134   განკარგულებაში ,,ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკური აღზრდისა და გაჯანსაღების, ცხოვრების ჯანმრთელი წესის დამკვიდრებისა და განვითარების ხელშეწყობის    პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
 37  განკარგულება N37  „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ესთეტიკური და უსაფრთხო გარემოს შექმნისა და გაუმჯობესების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის N121 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
 38  განკარგულება N38  „ხაშურის მუნიციპალიტეტის  დასახლებებში ქალაქისა და სოფლის ზონების დასუფთავებისა და სანიტარული ღონისძიებების, საგზაო ინფრასტრუქტურის, გარე განათების მოვლა-პატრონობის  პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის N122 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“;
 39  განკარგულება N39  “ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2017 წლის 16 ოქტომბერს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის  #115  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის  თაობაზე
 40  განკარგულება N40  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ2018  წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების   თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2017 წლის  15  დეკემბრის №137 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
 41  განკარგულება N41  ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი „ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის“ მოსმენა
 42  განკარგულება N42  ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2017  წლის 16 ოქტომბერს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეებზე  ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ 
 43  განკარგულება N43  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 მარტის   №30 განკარგულებაში    „ხაშურში, სანაპიროს ქუჩის მონაკვეთისათვის მამუკა სულაბერიძის სახელწოდების მინიჭების  შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 44  განკარგულება N44   ხაშურის მუნიციპალიტეტის „2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული   ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის N2   განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 45  განკარგულება N45  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი    ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის #2 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 46  განკარგულება N46  ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რელიგიური ორგანიზაციების დახმარების,  რელიგიური მნიშვნელობის შენობა-ნაგებობების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის ღონისძიებების მხარდაჭერისა და ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ
 47  განკარგულება N47  ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერისთვის სსიპ „მუნიციპალური განვითარების ფონდისაგან“  ქ. ხაშურში მდებარე ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვისათვის სესხის  აღების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 
 48  განკარგულება N48  ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი „2017 წელს შესყიდვების გეგმის შესაბამისად განხორციელებული შესყიდვების შესახებ“ ანგარიშის დამტკიცების შესახებ 
 49  განკარგულება N49  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2018  წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების   თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2017 წლის  15  დეკემბრის №137 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
 50  განკარგულება N50  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის №124 განკარგულებაში „სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ფულადი სოციალური დახმარების 2018 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
 51  განკარგულება N51  ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურული ობიექტის განხორციელების  საპროექტო წინადადებების  მოწონების  შესახებ
 52  განკარგულება N52  ა(ა)იპ  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანებისთვის  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს.კ. 69.04.62.409 ) პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ-ის არსებობის ვადით  გადაცემის თაობაზე  მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
 53  განკარგულება N53  ა(ა)იპ  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანებისთვის  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს.კ. 69.11.55.258 ) პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ-ის არსებობის ვადით  გადაცემის თაობაზე  მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ
 54  განკარგულება N54  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2018 წლის მესამე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 
 55  განკარგულება N55  სსიპ ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოძისის საჯარო სკოლისათვის სსიპ ვაჟა-ფშაველას სახელობის ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცოცხნარის საჯარო სკოლის სახელის მინიჭებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ
 56  განკარგულება N56  ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი 2018 წლის პირველ კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და ცნობად მიღების შესახებ
 57  განკარგულება N57  “ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურული ობიექტის განხორციელების  საპროექტო წინადადებების  მოწონების  შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 8 დეკემბრის N119 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“
 58  განკარგულება N58 2017 წლის წლიური ბიუჯეტის შედგენა-შესრულებაზე დასკვნის მომზადების მიზნით
 59  განკარგულება N59  ხაშურის მუნიციპალიტეტის ,,2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის N2 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
 60  განკარგულება N60  შ.პ.ს. „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“-ს მიერ გადმოცემული 150 (ასორმოცდაათი) ცალი ნაგავშემკრები კონტეინერის ა(ა)იპ „ხაშურსერვისი“–სთვის  (ს/კ 443856908) სარგებლობის უფლებით,  პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით, ა(ა)იპ-ის არსებობის ვადით  გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 
 61  განკარგულება N61  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“
 62  განკარგულება N62  „საქართველოს საპატრიარქოსათვის“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე რიცხული ლითონის მალის ნაშენი, წონით 14,14 ტონა და რკინა-ბეტონის მილის სექციები-ზომით 2,5x4 მეტრი, 6-ცალის  გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
 63  განკარგულება N63  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ხაშურში, ტაბიძის ქუჩაზე მდებარე (ს/კ 69.08.59.259) უძრავი ქონების ნაწილიდან  პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით მიწის ნაკვეთის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
 64  განკარგულება N64  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ხაშურში, დაბა სურამში, რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე (ს/კ 69.04.62.138) უძრავი ქონების ნაწილიდან  პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით მიწის ნაკვეთის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
 65  განკარგულება N65  საქართველოს საპატრიარქოსთვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ხაშურში, ოქტომბრის ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების (ს.კ 69.08.53.128) უსასყიდლოდ, სარგებლობის  უფლებით, აღნაგობის  ფორმით გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
 66  განკარგულება N66  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის  მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2018 წელს განხორციელებული სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2017 წლის 15 დეკემბრის N137 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  
 67  განკარგულება N67  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის N 132 განკარგულებაში ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის შესახებ
 68  განკარგულება N68  ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელის ანგარიში 2018 წლის I ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ  
 69  განკარგულება N69  ,,2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის N2 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
 70  განკარგულება N70   ,,2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის N2 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 
 71  განკარგულება N71    ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 3 ივლისის №64 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ხაშურში, დაბა სურამში, რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე (ს/კ 69.04.62.138) უძრავი ქონების ნაწილიდან  პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით მიწის ნაკვეთის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“  ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 72  განკარგულება N72   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ხაშურში, დაბა სურამში, რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე (ს/კ 69.04.62.138) უძრავი ქონების ნაწილიდან  პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით მიწის ნაკვეთის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ
 73  განკარგულება N73   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2018  წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების   თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2017 წლის  15  დეკემბრის №137 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
 74  განკარგულება N74   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის №132 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 75  განკარგულება N75   ხაშურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში დასახლების შექმნის  შესახებ  წინადადების მოწონების თაობაზე 
 76  განკარგულება N76   ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის  სამსახურის მიერ წარმოდგენილი 2018 წლის იანვრიდან ივლისის თვის მდგომარეობით გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ 
 77  განკარგულება N77   საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის მორიგი არჩევნებისათვის, ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო შეხვედრების ჩასატარებლად, სააგიტაციო მასალების გასაკრავად და გამოსაფენად ადგილების გამოყოფის შესახებ
 78  განკარგულება N78   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის N2 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
 79  განკარგულება N79   ხაშურის მუნიციპალიტეტის „2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული   ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის N2   განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 80  განკარგულება N80   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2018  წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების   თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2017 წლის  15  დეკემბრის №137 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 81  განკარგულება N81   შპს „მაგთიკომი„–სათვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული განათების ბოძების ნაწილის (ინტერნეტ ქსელის მოწყობის მიზნით)   პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
 82  განკარგულება N82   ხაშურის მუნიციპალიტეტის  (საზოგადოებრივი დანიშნულების) ტერიტორიაზე  შპს „კავკაზ ცემენტ ჯორჯია“-ს სარგებლობაში არსებული ქვიშის კარიერისათვის მიწისქვეშა წყალსადენის (ხაზობრივი ნაგებობა)  გატარებაზე  თანხმობის  მიცემის შესახებ 
 83  განკარგულება N83  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2018 წლის მეოთხე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
 84  განკარგულება N84   „ადრეულ და სკოლამდელი აღზრდისა და განვითარების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად, ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ ხაშურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება საბავშვო-ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელის მიერ, სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდების უზრუნველსაყოფად 2018 წელს გატარებულ ღონისძიებების შესახებ 
 85  განკარგულება N85  პრეზიდენტის არჩევნებისათვის №30, №40, №41, №42, №50 საუბნო საარჩევნო კომისიის განსათავსებლად ფართის ქირავნობის თაობაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
 86  განკარგულება N86  ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული, ა(ა)იპ „ხაშურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების საბავშვო ბაღების გაერთიანების“ ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული ამორტიზებული/ან და გამოუყენებელი, აგრეთვე დანაკლისში არსებული ქონების ჩამოწერის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ; 
 87  განკარგულება N87  ხაშურის მუნიციპალიტეტში 2018 წელს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების თაობაზე; 
 88  განკარგულება N88  ’’ხაშურის მუნიციპალიტეტში ფიზიკური აღზრდის ხელშეწყობის 2018 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის №134 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 
 89  განკარგულება N89  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2018 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის №137 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 
 90  განკარგულება N90  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2018 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის №137 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 
 91  განკარგულება N91  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის  #126 განკარგულებაში ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტის მიმდებარე და მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფის 2018 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
 92  განკარგულება N92  ხაშურის  მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ 2018 წლის I-III  კვარტალში გაწეული სამუშაოს  ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ
 93  განკარგულება N93  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2018 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის №137 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 
 94  განკარგულება N94  პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურისთვის N50 საუბნო საარჩევნო კომისიის განსათავსებლად ფართის ქირავნობის თაობაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ; 
 95  განკარგულება N95  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 თებერვლის „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ N12 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 
 96  განკარგულება N96  ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულების ხაშურის კომპლექსური სასპორტო სკოლისთვის“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, ა(ა)იპ-ის არსებობის ვადით გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
 97  განკარგულება N97  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ
 98  განკარგულება N98  ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის  სამსახურის მიერ 2018 წლის 10 თვეში გაწეული მუშაობის  ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ
 99  განკარგულება N99  ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის  შესრულების  ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ
100  განკარგულებაN100   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 თებერვლის ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე" N12 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" - შემსრულებელი: ალ. ჩიქოვანი.
101  განკარგულებაN101   ,,2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის N2 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
102  განკარგულებაN102   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტში ფიზიკური აღზრდის ხელშეწყობის 2018 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის №134 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 
103  განკარგულებაN103   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2018 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე"  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის №137 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
104  განკარგულებაN104   ქალაქ  ხაშურში  საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობისათვის შპს „ხაშური-ინვესტი“-ს   საკუთრებაში  არსებული მიწის ნაკვეთის ( საკადასტრო კოდი 69.08.63.220) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ;
105  განკარგულებაN105   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ხაშურის ცენტრალური სტადიონის დემონტაჟის შედეგად სავარაუდოდ მისაღები მეორადი გამოყენებისათვის ვარგისი სამშენებლო მასალების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების  შესახებ;
106  განკარგულებაN106    ა(ა)იპ  „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულების ხაშურის კომპლექსური სასპორტო სკოლისთვის” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით, ა(ა)იპ-ის არსებობის ვადით  გადაცემის თაობაზე  მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ; 
107  განკარგულებაN107    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის მიზნით ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ 2018 წლის 11 თვეში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენა  - მოსმენა-შეფასება;
108  განკარგულება N108  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ფულადი სოციალური დახმარების 2019 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
109  განკარგულება N109  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეთა სოციალური მომსახურების 2019 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
110  განკარგულება N110  ხაშურის მუნიციპალიტეტში კონფლიქტის მიმდებარე და მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფის 2019 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ; 
111  განკარგულება N111  უმწეოთა უფასო კვების 2019 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
112  განკარგულება N112  ხაშურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების დევნილი და სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების უფასო მომსახურების 2019 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
113  განკარგულება N113  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის 2019 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
114  განკარგულება N114  ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2019 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე;
115  განკარგულება N115  ხაშურის მუნიციპალიტეტში მუზეუმების განვითარების ხელშეწყობის 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
116  განკარგულება N116  ხაშურის მუნიციპალიტეტში ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობის 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
117  განკარგულება N117  ხაშურის მუნიციპალიტეტში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
118  განკარგულება N118  ხაშურის მუნიციპალიტეტში სკოლისგარეშე სახელოვნებო– საგანმანათლებლო სფეროში განსახორციელებელი 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
119  განკარგულება N119  ხაშურის მუნიციპალიტეტში ფიზიკური აღზრდის ხელშეწყობის 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
120  განკარგულება N120  ხაშურის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი აღზრდის სფეროში განსახორციელებელი 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
121  განკარგულება N121  გაზეთ "ხაშურის მოამბის" ფუნქციონირების 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
122  განკარგულება N122  ხაშურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ესთეტიკური და უსაფრთხო გარემოს შექმნისა და გაუმჯობესების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
123  განკარგულება N123  ხაშურის მუნიციპალიტეტში სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფისა და სარიტუალო მომსახურების გუმჯობესების ხელშეწყობის 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
124  განკარგულება N124   ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში ქალაქისა და სოფლის ზონების დასუფთავებისა და სანიტარული ღონისძიებების, საგზაო ინფრასტრუქტურის, გარე განათების მოვლა-პატრონობის 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შეახებ;
125  განკარგულება N125  ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რელიგიური ორგანიზაციების დახმარების, რელიგიური მნიშვნელობის შენობა-ნაგებობების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის ღონისძიებების მხარდაჭერისა და ხელშეწყობის 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ; 
126  განკარგულება N126  ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2019-2020-2021 წლებში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტის საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ
127  განკარგულება N127   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის N124 განკარგულებაში  „სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ფულადი სოციალური დახმარების 2018 წლის მუნიციპალური პროგრამის შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
128  განკარგულება N128  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის N127 განკარგულებაში „უმწეოთა უფასო კვების 2018 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
129  განკარგულება N129   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის N 128 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების დევნილი და სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების უფასო მომსახურების 2018 წლის მუნიციპალური პროგრამაში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე; 
130  განკარგულება N130  2019-2020 წლებში ხაშურის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ
131  განკარგულება N131  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის I კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
132  განკარგულება N132   ხაშურის მუნიციპალიტეტის „2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის N2 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
133  განკარგულება N133   „ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში ქალაქისა და სოფლის ზონების დასუფთავებისა და სანიტარული ღონისძიებების, საგზაო ინფრასტრუქტურის, გარე განათების მოვლაპატრონობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის N122 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
134  განკარგულება N134   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2018 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის №137 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
135  განკარგულება N135  „ხაშურის მუნიციპალიტეტში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის №132 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
136  განკარგულება N136   “ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რელიგიური ორგანიზაციების დახმარების,  რელიგიური მნიშვნელობის შენობა-ნაგებობების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის ღონისძიებების მხარდაჭერისა და ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ “ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2018 წლის 17  მაისის   N46  განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 
137  განკარგულება N137  .ხაშურის მუნიციპალიტეტის ,,2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ" ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის #2 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - მომხსენებელი ნუგზარ გოცირიძე;

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 9799 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე