აპარატის შემადგენლობა

 

 

ამირან კურტანიძე,  წამყვანი საჯარო თანამდებობის პირი, საკრებულოს აპარატის უფროსი, საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ, 555725842,  Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

მარინა ქათამაძე, უფროსი საჯარო მოხელე, საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე, საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ. 577950804, Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ნანა ხუციშვილი, უფროსი საჯარო მოხელე, საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ,   577951768, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

მურმან ცენგერაშვილი, უფროსი საჯარო მოხელე.  საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ.   577954961, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ირინე გოგიტაური, უფროსი საჯარო მოხელე.  საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ. 599884864, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

თეა ჯაფარაშვილი,  უფროსი საჯარო მოხელე, საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ.   577951763, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ირინე გოცირიძე,  უფროსი საჯარო მოხელე, საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ.  599251249,  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

რამაზ ქურდაძე,  უფროსი საჯარო მოხელე.  საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ.  599112962.

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 123 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე