აპარატის შემადგენლობა

 

 

 

აპარატის უფროსი   ზურაბ ჩხიტუნიძე


 

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ნანა ხუციშვილი.                 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი თეა ჯაფარაშვილი.     email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მურმან ცენგერაშვილი.email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ირინე გოგიტაური.      email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ირინე გოცირიძე.         email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი რამაზ ქურდაძე.          email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 213 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე