აპარატის შემადგენლობა

 

 

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი თეა ჯაფარაშვილი.     email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ნანა ხუციშვილი.        email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მურმან ცენგერაშვილი.email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ირინე გოგიტაური.      email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ირინე გოცირიძე.         email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი რამაზ ქურდაძე.          email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 203 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე