ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 სექტემბრის N43 დადგენილებით დამტკიცებული „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობის წესის“ მე-3 მუხლის საფუძველზე, მიმდინარე წლის 1 ოქტომბერს, 12:00 საათზე, საკრებულოს წევრი აკაკი ჩიტაძე გამართავს საჯარო შეხვედრას ადმინისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში, სადაც წარმოადგენს გაწეული საქმიანობის ანგარიშს.

საკრებულოს აპარატი


 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 სექტემბრის N43 დადგენილებით დამტკიცებული „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობის წესის“ მე-3 მუხლის საფუძველზე, მიმდინარე წლის 28 სექტემბერს, ადმინისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში გაწეული საქმიანობის ანგარიშს წარადგენენ:

1.      ფრაქცია „ევროპული საქართველო-ლეიბორისტების“ თავმჯდომარის მოადგილე ნატო კიკაძე -12:00 საათი

2.      საკრებულოს წევრი ელზა კიკაძე -13:00 საათი

                                                                                        

                                                                                               

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 სექტემბრის N43 დადგენილებით დამტკიცებული „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობის წესის“ მე-3 მუხლის საფუძველზე, მიმდინარე წლის 27 სექტემბერს, 12:00 საათზე , საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარის მოადგილე მერაბ ცხოვრებაძე გამართავს საჯარო შეხვედრას, სადაც წარმოადგენს გაწეული საქმიანობის ანგარიშს.

საკრებულოს აპარატი

 


 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 სექტემბრის N43 დადგენილებით დამტკიცებული „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობის წესის“ მე-3 მუხლის საფუძველზე, მიმდინარე წლის 26 სექტემბერს, 15:00 საათზე, სოფელ ფლევის საჯარო სკოლაში, საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე მიხეილ კაპანაძე გამართავს საჯარო შეხვედრას, სადაც წარმოადგენს გაწეული საქმიანობის ანგარიშს.

საკრებულოს აპარატი

 


 

 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 სექტემბრის N43 დადგენილებით დამტკიცებული „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობის წესის“ მე-3 მუხლის საფუძველზე, მიმდინარე წლის 25 სექტემბერს, 13:00 საათზე, წაღვლის ადმინისტრაციული ერთეულის სარიტუალო დარბაზში, საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე ჯონდო კაპანაძე გამართავს საჯარო შეხვედრას, სადაც წარმოადგენს გაწეული საქმიანობის ანგარიშს.

 

 

 

საკრებულოს აპარატი

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 სექტემბრის N43 დადგენილებით დამტკიცებული „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობის წესის“ მე-3 მუხლის საფუძველზე, მიმდინარე წლის 24 სექტემბერს, 12:00 საათზე, ადმინისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში, საკრებულოს წევრი ალექსანდრე სიმონიშვილი გამართავს საჯარო შეხვედრას, სადაც წარმოადგენს გაწეული საქმიანობის ანგარიშს.

 

საკრებულოს აპარატი

 


 

 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სხდომის

  დღის წესრიგი

2018  წლის  17 სექტემბერი

  ხაშური

 

1. პრეზიდენტის არჩევნებისათვის №30, №40, №41, №42, №50 საუბნო საარჩევნო კომისიის განსათავსებლად ფართის ქირავნობის თაობაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ; 

 

2. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული, ა(ა)იპ „ხაშურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების საბავშვო ბაღების გაერთიანების“ ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული ამორტიზებული/ან და გამოუყენებელი, აგრეთვე დანაკლისში არსებული ქონების ჩამოწერის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ; 

 

3. ხაშურის მუნიციპალიტეტში 2018 წელს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების თაობაზე; 

 

4. სოფელ ქვიშხეთში წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახლ-მუზეუმის რეკონსტრუქცია- რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ; 

 

5. ’’ხაშურის მუნიციპალიტეტში ფიზიკური აღზრდის ხელშეწყობის 2018 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის №134 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

 

6. ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2018 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის №137 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

 


 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტი საქართველოს ცენტერალურ ნაწილში, შიდა ქართლის ვაკეზე მდებარეობს. იგი სამი მხრიდან გარშემორტყმულია საშუალო სიმაღლის (900-1000 ) მთებით. ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება კავკასიონის სამხრეთ ფერდოებების განშტოება. დასავლეთიდან ლიხის, იგივე სურამის ქედის აღმოსავლეთ მთისწინეთი. სამხრეთიდან თრიალეთის ანუ მცირე კავკასიონის ჩრდილოეთი ფერდობები, ხოლო აღმოსავლეთით ვრცელდება დოღლაურის ცნობილ  ველამდე.1801 წლიდან, რუსეთის მიერ საქართველოს შეერთების შემდეგ, 1917 წლამდე ახლანდელი ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია თბილისის გუბერნიის გორის მაზრაში შედიოდა. 1921 წლიდან, საქართველოს ახალი ადმინისტრაციულ_ტერიტორიული დაყოფის მიხედვით, ისევ გორის მაზრაშია, ხოლო 1930 წლიდან დამოუკიდებელ რაიონს წარმოადგენს. მას აღმოსავლეთით ესაზღვრება ქარელის, დასავლეთით ხარაგაულის და ბოჯომის, ჩრდილოეთით საჩხერის და ქარელის, ხოლო სამხრეთით ბორჯომის მუნიციპალიტეტები.ხაშური ზღვის დონიდან 690 მეტრზე მდებარეობს. მისი ფართობი 585,2 კვ კილომეტრია და საქართველოს მთლიანი ფართობის მხოლოდ 0,84 პროცენტს შეადგენს. იგი ვრცელდება ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ 37, ხოლო დასავლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ 22 კილომეტრზე. მუნიციპალიტეტის საზღვრების საერთი სიგრძე 118 კილომეტრია. მუნიციპალიტეტში ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავაა. იცის ზომიერად ცივი ზამთარი და ხანგრძლივი თბილი ზაფხული. რელიეფი თითქმის ერთფეროვანია, მისი ზედაპირის უმეტესი ნაწილი ვაკეებსა და ბორცვებს უჭირავს, მხოლოდ სამხრეთი და დასავლეთი ნაწილია მთიანი. ძირითადი მდინარე მტკვარია, რომელიც გარდიგარდმო ჰკვეთს მუნიციპალიტეტს. ნაწილი მისი შენაკადებისა თრიალეთის, ხოლო ნაწილი ლიხის ქედებიდან ჩამოედინებამცენარეულ საფარი მრავალფეროვანია სტეპურიდან დაწყებული სუბალპურით დამთავრფებული. მუნიციპალიტეტი შედგება 13 ადმინისტრაციული ერთეულისგან. მათ შორის  არის ერთი ქალაქის (ხაშური), ერთი დაბის (სურამი) და 11 სოფლის ადმინისტრაცული ერთეული (ალი, გომი, ოსიაური, ფლევი, ქვიშხეთი, ცოცხნარა, ცხრამუხა, წაღვლი, წრომი, ხალები, ხცისი), მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 65 ათასამდეა. მისი ძირითადი ნაწილი ქალაქში და დაბაში ცხოვრობს. მოსახლეობის უმრავლესობა ქართველები არიან, ცხოვრობენ აგრეთვე სომხები, ებრაელები, რუსები, ოსები, ბერძნები, უკრაინელები და სხვა. ადმინისტრაციული ცენტრი 1921 წლიდან ქალაქი ხაშურია. იგი პირველად 1693 წლით დათარიღებულ დოკუმენტში გვხვდება. დოკუმენტი იმაზეც მიგვანიშნებს, რომ ხაშური როგორც დასახლებული პუნქტი უფრო ადრეც არსებობდა, ვიდრე ეს წერილობით წყაროებშია დაფიქსირებული. XVIII საუკუნის ბოლოს იოანე ბატონიშვილისკალმასობისმიხედვით, ხაშური საშუალო სოფელია. აქ დგას მაღალი კოშკი. აგრეთვე წმინდა მარინეს ეკლესია. ქალაქის ტიპის დასახლებას ხაშურში საფუძველი XIX საუკუნის 60-იანი წლებიდან ჩაეყარა, რასაც ხელი შეუწყო საქართველოში რკინიგზის გაყვანამ. მთავარი სარკინიგზო ხაზი - ფოთი -_თბილისი  ხაშურზე გადიოდა: აქვე გაიხსნა რკინიგზის მთავარი სახელოსნოები, რომლებიც ერთ-ერთ დიდ საწარმოებს წარმოადგენდა ამიერკავკასიის მაშტაბით. ამ პერიოდიდან ხაშური ჩამოყალიბდა რკინიგზის მნიშვნელოვან კვანძად, რამაც ხელი შეუწყო მის ქალაქად გარდაქმნას.ხაშურის მოხერხებული გეოგრაფიული მდებარეობა, მასზე გამავალი სარკინიგზო და საავტომობილო მაგისტრალები საქართველის ნებისმიერ რეგიონთან უმოკლეს დროში დაკავშირების საშუალებას იძლევა.1872 წელს, კავკასიაში მეფის ნაცვლის, დიდი მთავრის მიხეილ ნიკოლოზის ძე რომანოვის მოღვაწეობის ათი წლისთავის აღსანიშნავად, ხაშურს ეწოდა მიხაილოვო. 1918 წელს მას ისევ ძველი სახელწოდება დაუბრუნეს. 1927-1934 წლებში სტალინისი ეწოდა, ხოლო შემდეგ კვლავ ხაშური ჰქვია.ხაშურის მუნიციპალიტეტს საინტერესო ისტორიული წარსული აქვს. იგი საქართველოს ისტორიის განუყოფელი ნაწილია, ის რაც საუკუნეების განმავლობაში გამოიარა ქართველმა ხალხმა, სისხლხორცეულად არის დაკავშირებული მუნიციპალიტეტის ცხოვრებასთან. ხაშურს, ისევე როგორც საქართველოს სხვა რეგიონებს, თანაბრად შეეხო საქართველოს ისტორიაში მომხდარი ცნობილი მოვლენები. ქვეყანაში შექმნილი ვითარება განაპირობებდა მუნიციპალიტეტის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ, ასევე კულტურული ცხოვრების დონეს.

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 43 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე