საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  88-ე მუხლის შესაბამისად, მიმდინარე წლის 31 ოქტომბერს,  საჯარო შეხვედრზე,    გაწეული მუშაობის შესახებ  ანგარიშს წარადგენენ:

3. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, ფრაქცია ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარე ვაჟა ხარშილაძე, ხაშურის ადმინისტრაციული შენობის დარბაზში, 11:00 საათზე;

4. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, საკრებულოს თავმჯდომარე მიხეილ ჯანაშვილი,     ხაშურის ადმინისტრაციული შენობის დარბაზში, 13:00 საათზე;

                                                                                                               

                                                                                                           

 

საკრებულოს აპარატი


 

 

 

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  88-ე მუხლის შესაბამისად, მიმდინარე წლის 30 ოქტომბერს,  საჯარო შეხვედრზე,    გაწეული მუშაობის შესახებ  ანგარიშს წარადგენენ:

1. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ანა ხარებავა, ხაშურის ადმინისტრაციული შენობის დარბაზში, 11:00 საათზე;

2. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ზურაბ ნოზაძე, ალის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში, 12:00 საათზე.

                                                                                                                       

 

საკრებულოს აპარატი


 

 

 

 

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 88-ე მუხლის შესაბამისად, მიმდინარე წლის 26 ოქტომბერს, 13:00 საათზე, ხცისის ადმინისტრაციულ შენობაში საჯარო შეხვედრას გამართავს და გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშს წარადგენს ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი გურამ მაზიაშვილი.

 

საკრებულოს აპარატი


 

 

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 88-ე მუხლის შესაბამისად, მიმდინარე წლის 25 ოქტომბერს, 15:00 საათზე, ცოცხნარის ადმინისტრაციულ შენობაში საჯარო შეხვედრას გამართავს და გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშს წარადგენს ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარის მოადგილე ელგუჯ გოგალაძე.

 

საკრებულოს აპარატი


 

 

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 88-ე მუხლის შესაბამისად, მიმდინარე წლის 24 ოქტომბერს, 12:00 საათზე, ხალების ადმინისტრაციულ ერთეულში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშს წარადგენს ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, ფრაქცია „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი-დამოუკიდებლების“ თავმჯდომარის მოადგილე ნოვე ტაბატაძე.

 

საკრებულოს აპარატი


 

 

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 88-ე მუხლის შესაბამისად, მიმდინარე წლის 23 ოქტომბერს, 12:00 საათზე, ადმინისტრაციული შენობის დარბაზში საჯარო შეხვედრას გამართავს და გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშს წარადგენს ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე ირინე გელაშვილი.

 

საკრებულოს აპარატი


 

 

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 88-ე მუხლის შესაბამისად, მიმდინარე წლის 22 ოქტომბერს, 12:30 საათზე, ადმინისტრაციული შენობის დარბაზში საჯარო შეხვედრას გამართავს და გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშს წარადგენს ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი იმედა მეტრეველი.

 

საკრებულოს აპარატი


 

 

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 88-ე მუხლის შესაბამისად, მიმდინარე წლის 18 ოქტომბერს, 12:00 საათზე, ადმინისტრაციული შენობის დარბაზში საჯარო შეხვედრას გამართავს და გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშს წარადგენს ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ცოტნე ნოზაძე.

 

საკრებულოს აპარატი


 

 

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 88-ე მუხლის შესაბამისად, მიმდინარე წლის 17 ოქტომბერს, 15:00 საათზე, ვაყის სასპორტო დარბაზში, საჯარო შეხვედრას გამართავს და გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშს წარადგენს ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი დავით მეტრეველი.

 

საკრებულოს აპარატი


 

 

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 88-ე მუხლის შესაბამისად, მიმდინარე წლის 16 ოქტომბერს, 16:00 საათზე, წრომის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში, საჯარო შეხვედრას გამართავს და გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშს წარადგენს ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, ფრაქცია „ქართული ოცნება-მრეწველების“ თავმჯდომარის მოადგილე ემზარ მურჯიკნელი.

 

საკრებულოს აპარატი


 

 

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  88-ე მუხლის შესაბამისად, მიმდინარე წლის 19 ოქტომბერს, 12:00 საათზე, ადმინისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში,   საჯარო შეხვედრას გამართავს და   გაწეული მუშაობის შესახებ  ანგარიშს წარადგენს ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი გიორგი ბერაია.

 

საკრებულოს აპარატი


 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

     2018  წლის  2 ოქტომბრის   მორიგი სხდომის

  დღის წესრიგი

 

1. ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2018  წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების   თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2017 წლის  15  დეკემბრის №137 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

 

2. ’’ხაშურის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების  და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების, ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ’’ დადგენილების პროექტი 

 

3. ’’ხაშურის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების მენეჯერის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს დამტკიცების შესახებ’’ დადგენილების პროექტი 

 

4. ’’ხაშურის მუნიციპლაიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის სამსახურებრივი ინსტრუქციები, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ’’ დადგენილების პროექტი   

 

5. ’’ხაშურის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტებს დამტკიცების შესახებ’’ დადგენილების პროექტი   

 

6. ’’ხაშურის  მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი განათლების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების პროექტი     

 

7. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის №40 დადგენილებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – იურიდიული უზრუნველყოფის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტი საქართველოს ცენტერალურ ნაწილში, შიდა ქართლის ვაკეზე მდებარეობს. იგი სამი მხრიდან გარშემორტყმულია საშუალო სიმაღლის (900-1000 ) მთებით. ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება კავკასიონის სამხრეთ ფერდოებების განშტოება. დასავლეთიდან ლიხის, იგივე სურამის ქედის აღმოსავლეთ მთისწინეთი. სამხრეთიდან თრიალეთის ანუ მცირე კავკასიონის ჩრდილოეთი ფერდობები, ხოლო აღმოსავლეთით ვრცელდება დოღლაურის ცნობილ  ველამდე.1801 წლიდან, რუსეთის მიერ საქართველოს შეერთების შემდეგ, 1917 წლამდე ახლანდელი ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია თბილისის გუბერნიის გორის მაზრაში შედიოდა. 1921 წლიდან, საქართველოს ახალი ადმინისტრაციულ_ტერიტორიული დაყოფის მიხედვით, ისევ გორის მაზრაშია, ხოლო 1930 წლიდან დამოუკიდებელ რაიონს წარმოადგენს. მას აღმოსავლეთით ესაზღვრება ქარელის, დასავლეთით ხარაგაულის და ბოჯომის, ჩრდილოეთით საჩხერის და ქარელის, ხოლო სამხრეთით ბორჯომის მუნიციპალიტეტები.ხაშური ზღვის დონიდან 690 მეტრზე მდებარეობს. მისი ფართობი 585,2 კვ კილომეტრია და საქართველოს მთლიანი ფართობის მხოლოდ 0,84 პროცენტს შეადგენს. იგი ვრცელდება ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ 37, ხოლო დასავლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ 22 კილომეტრზე. მუნიციპალიტეტის საზღვრების საერთი სიგრძე 118 კილომეტრია. მუნიციპალიტეტში ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავაა. იცის ზომიერად ცივი ზამთარი და ხანგრძლივი თბილი ზაფხული. რელიეფი თითქმის ერთფეროვანია, მისი ზედაპირის უმეტესი ნაწილი ვაკეებსა და ბორცვებს უჭირავს, მხოლოდ სამხრეთი და დასავლეთი ნაწილია მთიანი. ძირითადი მდინარე მტკვარია, რომელიც გარდიგარდმო ჰკვეთს მუნიციპალიტეტს. ნაწილი მისი შენაკადებისა თრიალეთის, ხოლო ნაწილი ლიხის ქედებიდან ჩამოედინებამცენარეულ საფარი მრავალფეროვანია სტეპურიდან დაწყებული სუბალპურით დამთავრფებული. მუნიციპალიტეტი შედგება 13 ადმინისტრაციული ერთეულისგან. მათ შორის  არის ერთი ქალაქის (ხაშური), ერთი დაბის (სურამი) და 11 სოფლის ადმინისტრაცული ერთეული (ალი, გომი, ოსიაური, ფლევი, ქვიშხეთი, ცოცხნარა, ცხრამუხა, წაღვლი, წრომი, ხალები, ხცისი), მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 65 ათასამდეა. მისი ძირითადი ნაწილი ქალაქში და დაბაში ცხოვრობს. მოსახლეობის უმრავლესობა ქართველები არიან, ცხოვრობენ აგრეთვე სომხები, ებრაელები, რუსები, ოსები, ბერძნები, უკრაინელები და სხვა. ადმინისტრაციული ცენტრი 1921 წლიდან ქალაქი ხაშურია. იგი პირველად 1693 წლით დათარიღებულ დოკუმენტში გვხვდება. დოკუმენტი იმაზეც მიგვანიშნებს, რომ ხაშური როგორც დასახლებული პუნქტი უფრო ადრეც არსებობდა, ვიდრე ეს წერილობით წყაროებშია დაფიქსირებული. XVIII საუკუნის ბოლოს იოანე ბატონიშვილისკალმასობისმიხედვით, ხაშური საშუალო სოფელია. აქ დგას მაღალი კოშკი. აგრეთვე წმინდა მარინეს ეკლესია. ქალაქის ტიპის დასახლებას ხაშურში საფუძველი XIX საუკუნის 60-იანი წლებიდან ჩაეყარა, რასაც ხელი შეუწყო საქართველოში რკინიგზის გაყვანამ. მთავარი სარკინიგზო ხაზი - ფოთი -_თბილისი  ხაშურზე გადიოდა: აქვე გაიხსნა რკინიგზის მთავარი სახელოსნოები, რომლებიც ერთ-ერთ დიდ საწარმოებს წარმოადგენდა ამიერკავკასიის მაშტაბით. ამ პერიოდიდან ხაშური ჩამოყალიბდა რკინიგზის მნიშვნელოვან კვანძად, რამაც ხელი შეუწყო მის ქალაქად გარდაქმნას.ხაშურის მოხერხებული გეოგრაფიული მდებარეობა, მასზე გამავალი სარკინიგზო და საავტომობილო მაგისტრალები საქართველის ნებისმიერ რეგიონთან უმოკლეს დროში დაკავშირების საშუალებას იძლევა.1872 წელს, კავკასიაში მეფის ნაცვლის, დიდი მთავრის მიხეილ ნიკოლოზის ძე რომანოვის მოღვაწეობის ათი წლისთავის აღსანიშნავად, ხაშურს ეწოდა მიხაილოვო. 1918 წელს მას ისევ ძველი სახელწოდება დაუბრუნეს. 1927-1934 წლებში სტალინისი ეწოდა, ხოლო შემდეგ კვლავ ხაშური ჰქვია.ხაშურის მუნიციპალიტეტს საინტერესო ისტორიული წარსული აქვს. იგი საქართველოს ისტორიის განუყოფელი ნაწილია, ის რაც საუკუნეების განმავლობაში გამოიარა ქართველმა ხალხმა, სისხლხორცეულად არის დაკავშირებული მუნიციპალიტეტის ცხოვრებასთან. ხაშურს, ისევე როგორც საქართველოს სხვა რეგიონებს, თანაბრად შეეხო საქართველოს ისტორიაში მომხდარი ცნობილი მოვლენები. ქვეყანაში შექმნილი ვითარება განაპირობებდა მუნიციპალიტეტის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ, ასევე კულტურული ცხოვრების დონეს.

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 121 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე