აპარატის შემადგენლობა

 

 

 

აპარატის უფროსი   ზურაბ ჩხიტუნიძე          email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

ადამიანური რესურსების მართვის, სამართლებრივი და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი ნანა ხუციშვილი.                email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი თეა ჯაფარაშვილი.     email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მურმან ცენგერაშვილი.email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ირინე გოგიტაური.      email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ირინე გოცირიძე.         email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.