ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   სხდომის

  დღის წესრიგი

2019 წლის 12  აპრილი

 

 

 

1. „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2019 წლის 31 მარტს მომხდარი სტიქიის, ძლიერი ქარის, შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამის და სამუშაოთა სახელმძღვანელო გაფასების დამტკიცების შესახებ“