ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის  (გადაუდებელი)

 

დღის წესრიგი

 

2019 წლის 5 მარტი

 

  1. ქალაქ ხაშურში საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობისათვის შპს  ,,ხაშური-ინვესტი“ -ს საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი 69.08.63.220) განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ